ДЕКЛАРАЦИЯ


Преди започване на състезанието всеки участник трябва да попълни и подпише декларация. за участници под 18 г. декларацията за участие трябва да бъде подписана и от родител. 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 
 

ПРАВИЛА

  1. Забранена е употребата на стимуланти, алкохол и други забранени и/ или опасни средства.
  2. Спазвайте маркировката. При отклоняване или загубване позвънете на организаторите.
  3. Не напускайте състезанието, без да уведомите организаторите.
  4. Задължително носете съдове за вода. По трасето ще има вода за доливане. От екологична гледна точка няма да се раздават пластмасови бутилки.
  5. При нужда помогнете на състезател в нужда или се свържете с организаторите.