Настаняване

За любителите на спането сред природата ще има обособено място (къмпинг) с подсигурени тоалетни и душове. Електричеството е под въпрос.
От влизането в селото ще има указателни табели до старт/финала където от 26.05 ще има хора от екипа, към които да се обръщате при нужда.