ДЕКЛАРАЦИЯ


Преди началото на състезанието всеки участник трябва да попълни и подпише декларация. За участници под 18 г. декларацията за участие трябва да бъде подписана и от родител. 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 
 

ПРАВИЛА

  1. Забранена е употребата на стимуланти, алкохол и други забранени и / или опасни средства.
  2. Спазвайте маркировката. При отклоняване или загубване се обадете на организаторите.
  3. Не напускайте състезанието без да уведомите организаторите.
  4. Задължително носете съд за вода. По трасето ще има вода за доливане. От екологична гледна точка няма да се раздават пластмасови бутилки.
  5. При необходимост трябва да помогнете на състезател в нужда или да се свържете с организаторите.