Настаняване

За любителите на спането сред природата ще има обособено място (къмпинг) с подсигурени тоалетни и вода. Електричеството е под въпрос.
От влизането в селото ще има указателни табели до Старт/Финала, където от 24.05 ще има хора от екипа, към които да се обръщате при нужда.

Leave A Comment