DECLARATION

Before the start of the competition, each participant must complete and sign a declaration. For participants under 18, the parent declaration must also be signed.

ПРАВИЛА

  • Забранена е употребата на стимуланти, алкохол и други забранени и / или опасни средства.
  • Спазвайте маркировката.При отклоняване или загубване се обадете на организаторите.
  • Не напускайте състезанието без да уведомите организаторите.
  • Задължително носете съд за вода.По трасето ще има вода за доливане.От екологична гледна точка няма да се раздават пластмасови бутилки.
  • При необходимост трябва да помогнете на състезател в нужда или да се свържете с организаторите.