Организаторите запазват правото си за промяна на маршрутите до деня на състезанието в зависимост от метеорологичните условия.