Организаторите запазват правото си за промяна на маршрутите до деня на състезанието в зависимост от метеорологичните условия.

ТРАСЕ – 42 км

D+: ≈730 м

Контролно време: 1-ви пункт (6.75-ти км): 1 час
Контролно време: 5-ти пункт (35-ти км): 6 часа
Контролно време: 7 час

Подкрепителен пункт: 5 бр.

Разстояние от пункт до пункт: 1-ви пункт е на 6,7 км от старта; от 1-ви до 2-ри пункт разстоянието е 8,7 км (15,4 км); от 2-ри до 3-ти пункт разстоянието е 9,6 км (24,9 км); от 3-ти до 4-ти пункт разстоянието е 4,5 км (29,5 км); от 4-ти до 5-ти пункт 5,6 км (35 км); от 5-ти до Финал – 7 км

 • Сушени плодове
 • Пресни плодове
 • Кашкавал Народен дар (БМК)
 • Сол
 • Магнезий Jamieson
 • Вода Банкя
 • Изотонични напитки Gold Nutrition
 • Кока-Кола
 • Айрян Народен дар (БМК)

ТРАСЕ – 21 км

D+: ≈300 м

Контролно време: 5 часа

Подкрепителен пункт: 2 бр.

Разстояние от пункт до пункт: 1-ви пункт е на 6,7 км от старта; от 1-ви до 2-ри пункт разстоянието е 5,5 км (12 км); от 2-ри пункт до Финал разстоянието е 8 км.

 • Сушени плодове
 • Пресни плодове
 • Кашкавал Народен дар (БМК)
 • Сол
 • Магнезий Jamieson
 • Вода Банкя
 • Изотонични напитки Gold Nutrition
 • Кока-Кола
 • Айрян Народен дар (БМК)

ТРАСЕ – 12 км

D+: ≈140 м

Контролно време: 3 часа

Подкрепителен пункт: 1 бр.

Разстояние от пункт до пункт: 1-ви пункт е на 6,7 км от старта; от 1-ви до финал разстоянието е 6 км;

 • Сушени плодове
 • Пресни плодове
 • Кашкавал Народен дар (БМК)
 • Сол
 • Магнезий Jamieson
 • Вода Банкя
 • Изотонични напитки Gold Nutrition
 • Кока-Кола
 • Айрян Народен дар (БМК)