ДЕКЛАРАЦИЯ

Преди началото на състезанието всеки участник трябва да попълни и подпише декларация. За участници под 18 г. декларацията за участие трябва да бъде подписана и от родител.

ПРАВИЛА

  • Забранена е употребата на стимуланти, алкохол и други забранени и / или опасни средства.
  • Спазвайте маркировката.При отклоняване или загубване се обадете на организаторите.
  • Не напускайте състезанието без да уведомите организаторите.
  • Задължително носете съд за вода.По трасето ще има вода за доливане.От екологична гледна точка няма да се раздават пластмасови бутилки.
  • При необходимост трябва да помогнете на състезател в нужда или да се свържете с организаторите.