Награди

Паричният награден фонд е осигурен от Маратон Каланджа, а предметните награди от нашите партньори и спонсори.

ДИСЦИПЛИНА - 42 км МЪЖЕ / ЖЕНИ

Първо място – 700 лв.

Второ място – 500 лв.

Трето място – 300 лв.

ДИСЦИПЛИНА - 21 км МЪЖЕ / ЖЕНИ

Първо място – 500 лв.

Второ място – 400 лв.

Трето място – 200 лв.

ДИСЦИПЛИНА - 3 км ДЕЦА

Медали и предметни награди.

ДИСЦИПЛИНА - 12 км МЪЖЕ / ЖЕНИ

Материални награди и ваучери от нашите партньори и спонсори.

Нашите партньори