Награди

Паричният награден фонд е осигурен от Маратон Каланджа, а предметните награди от нашите партньори и спонсори.

ДИСЦИПЛИНА - 42 км МЪЖЕ / ЖЕНИ

  • 1-во място: 400 лв.
  • 2-ро място: 300 лв.
  • 3-то място: 200 лв.

КЛАСИРАНЕ ВЕТЕРАНИ МЪЖЕ/ЖЕНИ - 21 И 42 КМ - 40+

  • Медали и предметни награди.

ДИСЦИПЛИНА - 21 км МЪЖЕ / ЖЕНИ

  • 1-во място: 300 лв.
  • 2-ро място: 200 лв.
  • 3-то място: 100 лв.

ДИСЦИПЛИНА - 3 км ДЕЦА

  • Медали и предметни награди от Orbico Group.

ДИСЦИПЛИНА - 12 км МЪЖЕ / ЖЕНИ

  • Медали и предметни награди.