Каузата на Маратон Каланджа през 2018

Благодарение на всички 386 участници през изминалата 2018-та година успяхме да съберем сумата от 1600 лв., с която подкрепихме природозащитната кауза на Биологична база „Калимок“ за подпомагане на дивата популация на Червения ангъч (Tadorna ferruginea).

Един от най-застрашените гнездящи видове у нас е включен в Червената книга на Република България, защитен е от Закона за биологичното разнообразие, както и от редица международни конвенции. Днес той е изчезнал, като гнездящ вид на много места в страната, затова вече повече от 25 години екипът на БЕБ „Калимок“ работи по проект за опазването на красивата птица в България чрез размножаване на двойки от вида в полуестествена среда и освобождаване ежегодно на новоизлюпените малки в дивата природа.

Със събраните средства от Маратон Каланджа 2018 бяха осигурени басейни във волиерите за размножаване в Биологична станция „Калимок“. Както всички водоплаващи птици, и червените ангъчи имат нужда от водоем, където да се къпят и да утоляват жаждата си. Също така, тези водоеми са много важни за адаптацията на новоизлюпените малки към естествената им среда.

Радваме сe, че ЗАЕДНО успяхме да помогнем!

Leave A Comment