Каузата на Маратон Каланджа през 2018

Благодарение на всички 386 участници през изминалата 2018-та година успяхме да съберем сумата от 1600 лв., с която подкрепихме природозащитната кауза на Биологична база „Калимок“ за подпомагане на дивата популация на Червения ангъч (Tadorna ferruginea).

Един от най-застрашените гнездящи видове у нас е включен в Червената книга на Република България, защитен е от Закона за биологичното разнообразие, както и от редица международни конвенции. Днес той е изчезнал, като гнездящ вид на много места в страната, затова вече повече от 25 години екипът на БЕБ „Калимок“ работи по проект за опазването на красивата птица в България чрез размножаване на двойки от вида в полуестествена среда и освобождаване ежегодно на новоизлюпените малки в дивата природа.

Със събраните средства от Маратон Каланджа 2018 бяха осигурени басейни във волиерите за размножаване в Биологична станция „Калимок“. Както всички водоплаващи птици, и червените ангъчи имат нужда от водоем, където да се къпят и да утоляват жаждата си. Също така, тези водоеми са много важни за адаптацията на новоизлюпените малки към естествената им среда.

Радваме сe, че ЗАЕДНО успяхме да помогнем!

Please follow and like us: